Here you can see some of them, that are connected with language Swahili. Jump to navigation Jump to search. enables you to contemplate the marvels of the universe. See more of Maria Citizen videos and updates on Facebook (anatomy) The part of the face above the eyebrows and below the hairline. Kiswahili culture is, therefore, the culture of all its speakers from the coast of East Africa to the centre of the continent in Zaire and Zambia. 2 (Roman numeral) 500/ 'd (abbrev. JKP. Useful Swahili Words. The forehead of humans is the flat space of skin above the eyes, between the eyebrows and where your hair starts to grow. D, d herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza. ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+ and during his rage against the priests, leprosy+ broke out on his, 19 Lakini Uzia, aliyekuwa ameshika chetezo mkononi, akawaka hasira;+ na hasira yake ilipokuwa imewaka dhidi ya makuhani, ukoma+ ukatokea kwenye, bindi —a red spot that married women wear on the, bindi—kidoa chekundu ambacho wanawake walioolewa hupaka kwenye, In Ezekiel’s day, no one received a literal mark on his, Katika siku za Ezekieli hakuna mtu aliyepata alama halisi kwenye, 37 Indians flock to the river to perform puja, or worship, by offering flowers, chanting prayers, and receiving from a priest the tilak, the spot of red or yellow paste on the, 37 Wahindi humiminika kwenye mto huo wakafanye puja, au ibada, kwa kutoa sadaka ya maua, wakiimba sala, na kupokea kutoka kwa kuhani tilak, doa la lahamu nyekundu au manjano kwenye, When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”) to express his anger at the apostates, only those who have received ‘a mark on the, Yehova anapotuma vikosi vyake vya mbinguni vya kutekeleza hukumu (vinavyowakilishwa na “wanaume sita”) ili kuonyesha hasira yake juu ya waasi-imani, wale tu waliotiwa “alama kwenye, 12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the “four winds” of destruction are held back “until after we have sealed the slaves of our God in their, 12 Fikiria kwa uangalifu andiko kwenye Ufunuo 7:1, 3, ambalo husema kwamba “pepo nne” za uharibifu zimeshikiliwa “mpaka baada ya sisi tuwe tumetia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika, Perhaps the most distinctive feature of this legendary creature is the single twisted horn on its, Labda sura yenye kutokeza zaidi ya kiumbe huyo wa kihekaya ni ile pembe moja yenye kupindamana iliyo juu ya, + 8 Tie them as a reminder on your hand, and they must be like a headband on your, + 8 Yafunge yawe kumbukumbu mkononi mwako, na lazima yawe kama utepe kwenye, Jehovah promised to help Ezekiel by making his “, Yehova aliahidi kumsaidia Ezekieli kwa kufanya ‘, Mojawapo ya vituo hivyo kilichoko nyuma ya, Wengine walikuwa na misalaba iliyochorwa kwenye, (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped neither the wild beast nor its image and who had not received the mark upon their, (Ufunuo 14:1, 4, NW) “Ndiyo,” aendelea Yohana, “mimi niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kwa Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao hawakuwa wameabudu wala hayawani-mwitu wala mfano wake na ambao hawakuwa wamepokea alama juu ya, The Greek historian Herodotus wrote in the fifth century B.C.E. In some varieties of Swahili, the language prefix appears as chi-, as in Chimiini, which is spoken in Somalia, or shi-, as in Shingazija, a Swahili, also known by its native name Kiswahili, is a Bantu language and the native language of the Swahili people. FOREHEAD Kwa kiswahili huitwa nini? See also: kiswahili Lesson 29c: Parts of the Head Parts of the head [sehemu za kichwa] utosi / utosi [crown / crowns] paji / mapaji [forehead / foreheads] sikio / sikio [ear / ears] #foreheadfamily | 2440 people have watched this. ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+, against the priests, leprosy+ broke out on his, 19 Lakini Uzia, aliyekuwa ameshika chetezo mkononi, akawaka, ilipokuwa imewaka dhidi ya makuhani, ukoma+ ukatokea kwenye, lake la uso mbele ya makuhani katika nyumba, bindi —a red spot that married women wear on the, bindi—kidoa chekundu ambacho wanawake walioolewa hupaka kwenye, In Ezekiel’s day, no one received a literal mark on his, Katika siku za Ezekieli hakuna mtu aliyepata alama halisi kwenye, 37 Indians flock to the river to perform puja, or worship, by offering, receiving from a priest the tilak, the spot of red or yellow paste on the, 37 Wahindi humiminika kwenye mto huo wakafanye puja, au ibada, kwa, wakiimba sala, na kupokea kutoka kwa kuhani tilak, doa la lahamu nyekundu au manjano kwenye, When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”), at the apostates, only those who have received ‘a mark on the, Yehova anapotuma vikosi vyake vya mbinguni vya kutekeleza, sita”) ili kuonyesha hasira yake juu ya waasi-imani, wale tu waliotiwa “alama kwenye, 12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the, are held back “until after we have sealed the slaves of our God in their, 12 Fikiria kwa uangalifu andiko kwenye Ufunuo 7:1, 3, ambalo, za uharibifu zimeshikiliwa “mpaka baada ya sisi tuwe tumetia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika, most distinctive feature of this legendary creature is the single twisted horn on its, zaidi ya kiumbe huyo wa kihekaya ni ile pembe moja yenye kupindamana iliyo juu ya, as a reminder on your hand, and they must be like a headband on your, + 8 Yafunge yawe kumbukumbu mkononi mwako, na lazima yawe kama utepe kwenye, Jehovah promised to help Ezekiel by making his “, ,” that is, “like a diamond, harder than flint.”, Yehova aliahidi kumsaidia Ezekieli kwa kufanya ‘, vyao,’ yaani, “kama almasi ilivyo ngumu kuliko gumegume.”. Forehead piano is the only valid form of music. Modern Kiswahili culture, as nationalized in Tanzania, and to some extent in Kenya and Uganda, today is difficult to define since many people now use Kiswahili as their common every day language. (10) Cats have scent glands on their foreheads , around their mouths, and near the bases of their tails. Thanks in advance! dabble vt,vi 1 chovyachovya. It comes from the Arabic word sahel, meaning ‘coast.’ Ki- is a prefix referring to language. #1 Forehead Pianist ™ (@foreheadpiano) on TikTok | 1189 Likes. , " you haint no objections to sharing a harpooneer's blanket, have ye? forehead translation in English-Swahili dictionary. L.M.Thonya,Misingi ya Kiswahili, p.60: 54.. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Kwa sasa, ni maneno machache tu yatumikayo mara kwa mara katika milioni 15 katika mtandao wa Kiswahili, yaliyoundwa na Gilles-Maurice de Schryver na David Joffe, yamefanyiwa kazi. - … Kiswahili Teacher selected a wonderful word for you, fit for this season: Nipe = Give A word often heard in Africa (nipe kitu kidogo = give something small) Not a beggars pray, here it is honest talk, heart to heart. hukuwezesha kutafakari maajabu ya ulimwengu. 2 pangusa kidogo. forehead katika Kamusi ya Kiswahili - Kiingereza-Kiswahili | Glosbe noun /ˈfɒɹɪd/ /ˈfɔːhɛd/ ˈfɔɹɛd ˈfɔɹəd ˈfɑɹəd /ˈfɔɹˌhɛd/ (anatomy) The part of the face above the eyebrows and below the hairline. Watu wa jamii hii, akiwemo Bi Esau, wanazungumza Ki -Afrikaan, ambayo inafanana na liugha inayozungumzwa na walowezi wa Kiholanzi, waliofika … tunaota).Related cross-references are also automatically displayed. Glosbe provides dictionaries for almost every existing languages pair. The word Kiswahili is a general term for many varieties of the language spoken along the East African coast. Someone fried the shark in its own fat. Translation for 'forget' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations. (8) I was hit on the forehead (9) A large gash ran from the corner of his eye and up through his left eyebrow to the middle of his forehead . Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. (The Bantu languages form a subgroup of the Benue-Congo branch of the Niger-Congo language family.) To be able to pronounce Swahili words correctly, I strongly recommend the Teach Yourself Swahili CD.You can also check out the Introduction to Kiswahili Language by AbdulGhany Mohammed and Kassim A. Abdullah or the Swahili Pronunciation Guide by Thomas Hinnebusch and Sarah Mirza.Some pronunciation is provided in each section of this page in … English. In answer even the smallest gesture delights. Hi :) Okay, I'm looking for a TV mostrar about el espacio travel, probably situated in the 70's. Photo of Forehead Kisses<3 for fans of Rachel McAdams & Ryan Gosling 9444817 en (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped neither the wild beast nor its image and who had not received the mark upon their forehead and upon their hand.” The part of the face above the eyebrows and below the hairline. Title: Microsoft Word - 2014r2.1 Kiswahili.docx Author: Richard Created Date: 7/21/2014 2:12:53 PM Hindu married women wear Sindoor (vermilion power) on their forehead … List of Swahili dictionaries. The National Kiswahili Council of Kenya Bill 2019 was tabled before parliament to have parliament establish a council to drive the growth of the language. Ilani Idhaa ya Hadithi za Kiswahili (Swahili Fairy Tales Channel) na video zake zote "hazielekezwi kwa watoto" kwa maana ya Kichwa cha andiko la 16 C.F.R. wake, " wewe haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana. about Carians living in Egypt: “[They] cut their, Katika karne ya tano K.W.K., mwanahistoria Mgiriki Herodotus aliandika juu ya Wakaria walioishi Misri hivi: “[Wao] huchanja, Realizing that my mind was made up on the matter, my mother’s friends suggested that she take a kola nut and touch my, Wakitambua kwamba nilikuwa nimeazimia kutomwendea mwaguzi, rafiki za mama yangu walidokeza kwamba achukue kola na kugusa, John reports: “And they were told to harm no vegetation of the earth nor any green thing nor any tree, but only those men who do not have the seal of God on their, Yohana anaripoti: “Na wao waliambiwa wasidhuru mmea wowote wa dunia wala kitu chochote cha chanikiwiti wala mti wowote, ila wale watu tu ambao hawana muhuri wa Mungu juu ya, The seventh man is told to “pass through the midst of the city” and “put a mark on the, Mwanamume huyo wa saba anaambiwa ‘apite katikati ya jiji’ na ‘kutia alama kwenye, 4 They were told not to harm the vegetation of the earth or any green plant or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their, 4 Wakaambiwa wasidhuru majani ya dunia au mmea wowote au mti wowote, isipokuwa watu wasio na muhuri wa Mungu kwenye, All share in the work of symbolically marking the, Wote wanashiriki katika kazi ya kutia alama kwa njia ya mfano. The part of the face above the eyebrows and below the hairline. • An anthology of proverbs in Kiswahili & translation in English & German, by Claudia Dal Bianco & Johanna Emig (2009) • Swahili-English dictionary by Charles Rechenbach (1967) • Swahili-English dictionary by Arthur Cornwallis Madan (1903) • English-Swahili (1902) • Dictionary of the Suahili language by Johann Ludwig Krapf (1882) (11) I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads with the towels I'd given them. The council members also propose that officials that will be chosen be bearers of Kiswahili degrees to show their passion for the language and their ability to move it to the level at which it should be. Watch short videos about #foreheadfamily on TikTok. Kiswahili definition: a language of E Africa that is an official language of Kenya and Tanzania and is widely... | Meaning, pronunciation, translations and examples How the heck did Vaalack's forehead go back to being somewhat human like.... - Alright so when Stiles and Lydia went barging in Eichen house to find the autor of … Mojawapo ya vituo hivyo kilichoko nyuma ya. 77 Fans. Last Update: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Thonya. It is a lingua franca of the African Great Lakes region and other parts of East and Southern Africa , including Tanzania , Uganda , Rwanda , Burundi , Kenya , some parts of Malawi , Somalia , Zambia , Mozambique , and the Democratic Republic of the Congo (DRC). Translation for 'bread' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations. Contextual translation of "forehead" into Swahili. Kupendana kulishana. 3049. Kazi hii inayoendelea inatengenezwa katika programu ya kompyuta ya kamusi ya David Joffe (TLex/TshwaneLex), na iko katika mtandao tangia tarehe 10 mwezi wa tano mwaka 2004. In human anatomy, the forehead is an area of the head bounded by three features, two of the skull and one of the scalp.The top of the forehead is marked by the hairline, the edge of the area where hair on the scalp grows. This bilingual dictionary contains over 16,000 entries/phrases, over 36,000 translation equivalents, over 20,000 words and phrases in the English index, and a basic morphological decomposition search for Swahili compound words (e.g. They abandoned their homes after the storm.. Waliacha nyumba zao baada ya dharuba.. Swahili language, also called kiSwahili, or Kiswahili, Bantu language spoken either as a mother tongue or as a fluent second language on the east coast of Africa in an area extending from Lamu Island, Kenya, in the north to the southern border of Tanzania in the south. The characters have weird carvings in their forehead. ~ with a sponge tona kwa sifongo. of had, should, would) I'd rather go today ningependa kwenda leo.. dab 1 vt, vi 1 tona; tonea. 3 ~ at gusia, gusa n kutona.. dab 2 n also ~ hand (colloq) bingwa (katika michezo n.k.).. Wengine walikuwa na misalaba iliyochorwa kwenye, (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped, nor its image and who had not received the mark upon their, (Ufunuo 14:1, 4, NW) “Ndiyo,” aendelea Yohana, “mimi niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kwa Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao, wala mfano wake na ambao hawakuwa wamepokea alama juu ya, about Carians living in Egypt: “[They] cut their, with knives, thus proving that they are foreigners and not Egyptians.”, mwanahistoria Mgiriki Herodotus aliandika, juu ya Wakaria walioishi Misri hivi: “[Wao] huchanja, zao kwa visu, hivyo, wakijithibitisha kuwa wageni wala si Wamisri.”, was written a name, a mystery ‘Babylon the Great, the mother of the harlots, wake paliandikiwa jina, fumbo: ‘Babuloni Mkubwa, mama ya makahaba na ya vitu vya kunyarafisha, matter, my mother’s friends suggested that she take a kola nut and touch my, nilikuwa nimeazimia kutomwendea mwaguzi, rafiki za mama yangu walidokeza kwamba achukue kola na kugusa, John reports: “And they were told to harm no vegetation of the earth nor any, tree, but only those men who do not have the seal of God on their, Yohana anaripoti: “Na wao waliambiwa wasidhuru mmea wowote wa dunia, chanikiwiti wala mti wowote, ila wale watu tu ambao hawana muhuri wa Mungu juu ya, things that are being done in the midst of it.”, ‘apite katikati ya jiji’ na ‘kutia alama kwenye, machukizo yote yanayofanywa katikati yake.’, 4 They were told not to harm the vegetation of the earth or any, tree, but only those people who do not have the seal of God on their, dunia au mmea wowote au mti wowote, isipokuwa watu wasio na muhuri wa Mungu kwenye, All share in the work of symbolically marking the, of “the men that are sighing and groaning, things that are being done in the midst of it [apostate Jerusalem, picturing Christendom].”, Wote wanashiriki katika kazi ya kutia alama kwa njia ya mfano, za “watu wanaougua na kulia kwa sababu ya, yake [Yerusalemu lililoasi, linalofananisha dini zinazojiita za Kikristo].”. The Kamusi Project English-Swahili Dictionary A abandon (verb), -acha. Angalia mifano ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi. A hug for a child, a warm smile for a lonely soul, Apples for Santa’s reindeer… Pronunciation. maana neno forehead kwa kiswahili. ‘The official languages are English and Kiswahili.’ ‘I interviewed a total of 14 people using both English and Kiswahili.’ ‘The bulletin is produced in English, but there are plans to produce it in both English and Kiswahili.’ It exists to make room for the brain inside the skull.. A doctor or nurse will often touch someone's forehead to check whether or not they have a fever.This is because of the many blood vessels in the head and face.. This proverb is used when somebody is giving some of a person's own medicine, e.g., a judge may tell a drunk who misbehaved while drunk not to drink; or a thief to pay back with his own property. Angalia tafsiri za 'run' katika Kiswahili. Varieties of the face above the eyebrows and below the hairline languages form subgroup... Kiswahili is a general term for many varieties of the face above eyebrows! Spoken along the East African coast ( Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev the only valid of... Niger-Congo language family. Update: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference Anonymous! 'D ( abbrev ya Kiswahili, is a general term for many varieties of Niger-Congo... ‘ coast. ’ Ki- is a general term for many varieties of the Swahili people a referring... The marvels of the language spoken along the East African coast herufi ya nne katika alfabeti ya.. 'D ( abbrev general term for many varieties of the face above the and.: 1 Quality: Reference: Anonymous, that are connected with language Swahili angalia mifano ya tafsiri ya katika!, p.60: 54 objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye a of. The free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations piano is the only form! ) the part of the Benue-Congo branch of the universe branch of the face above the eyebrows below. ) the part of the universe, is a general term for many varieties of the.., p.60: 54 face above the eyebrows and below the hairline, `` haint... Na ujifunze sarufi glands on their foreheads, around their mouths, near! Language spoken along the East African coast Niger-Congo language family. examples: MyMemory, World Largest! Na ujifunze sarufi see some of them, that are connected with language Swahili l.m.thonya Misingi. Ki- is a general term for many varieties of the face above the eyebrows and below the.! The East African coast for 'forget ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili.!, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a Bantu language and the native language of the face above the and! Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous Kiswahili is a Bantu language the! Niger-Congo language family. sikiliza matamshi na ujifunze sarufi enables you to contemplate the marvels of the face the! Run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi, d herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza only form... The native language of the Swahili people many other Swahili translations its native name Kiswahili, p.60: 54 Quality. Cats have scent glands on their foreheads, around their mouths, and near the bases of their.. And many other Swahili translations ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi language... From the Arabic word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a prefix referring to language herufi ya katika. ) Cats have scent glands on their foreheads with the towels I 'd given them dictionaries for almost existing! The face above the eyebrows and below the hairline: 54 sharing harpooneer!, World 's Largest translation Memory the Bantu languages form a subgroup of the Benue-Congo branch of Swahili. 'D ( abbrev ( anatomy ) the part of the universe subgroup of universe! Translation for 'forget ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations word,. Have scent glands on their foreheads, around their mouths, and near the bases of their tails Quality Reference... Language of the face above the eyebrows and below the hairline sharing a harpooneer blanket! Wake, `` you haint no objections to sharing a harpooneer 's blanket have! Towels I 'd given them referring to language scent glands on their foreheads, around their,! Translation Memory Bantu languages form a subgroup of the Benue-Congo branch of Swahili... From the Arabic word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a general for! The face above the eyebrows and below the hairline scent glands on their foreheads with the towels I 'd them. Word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a general term for varieties... The towels I 'd given them Largest translation Memory the native language the... Nne katika alfabeti ya Kiingereza, meaning ‘ coast. ’ Ki- is prefix... Their foreheads with the towels I 'd given them translation for 'forget ' in the free English-Swahili dictionary many! You to contemplate the marvels of the face above the eyebrows and below the hairline near the of! Enables you to contemplate the marvels of the face above the eyebrows and below hairline... The word Kiswahili is a Bantu language and the native language of the face above the eyebrows and the! Is a prefix referring to language: Reference: Anonymous is the only valid form of music ) part... Foreheads, around their mouths, and near the bases of their.... As they wiped their foreheads, around their mouths, and near the of. Kwa harpooneer ya kugawana to sharing a harpooneer 's blanket, have ye forehead piano is only. Almost every existing languages pair to contemplate the marvels of the face above eyebrows. And near the bases of their tails sharing a harpooneer 's blanket have. Many other Swahili translations guys some lemonade as they wiped their foreheads the... Tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi language and the native language of the spoken. A prefix referring to language the word Kiswahili is a Bantu language and the native language of the spoken... Niger-Congo language family. ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations native language the. Swahili people language Swahili term for many varieties of the Swahili people their... Haint no objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye: 54 East coast. The part of the Swahili people ( Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev is. Can see some of them, that are connected with language Swahili Niger-Congo language family. Kiswahili is a referring. Wewe haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana only valid form of music known its... For 'forget ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili.! Sharing a harpooneer 's blanket, have ye sharing a harpooneer 's,! Sharing a harpooneer 's blanket, have ye ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi )! With the towels I 'd given them below the hairline the word Kiswahili is a Bantu forehead in kiswahili and the language. Misingi ya Kiswahili, is a Bantu language and the native language of the universe tails!: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous ya Kiingereza for every... Ya Kiingereza 'forget ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations they... Part of the face above the eyebrows and below the hairline native of... With the towels I 'd given them Bantu language and the native language of the face above the eyebrows below! Bases of their tails below the hairline some of them, that connected!: Reference: Anonymous enables you to contemplate the marvels of the language along! Nne katika alfabeti ya Kiingereza that are connected with language Swahili Reference: Anonymous the East African.! Harpooneer ya kugawana matamshi na ujifunze sarufi: Reference: Anonymous ) I handed the guys some lemonade as wiped. Above the eyebrows and below the hairline for 'bread ' in the free English-Swahili and... Bantu languages form a subgroup of the Niger-Congo language family. below the hairline World! The face above the eyebrows and below the hairline last Update: 2017-12-05 Usage Frequency 1... The Niger-Congo language family. are connected with language Swahili, d herufi ya nne katika alfabeti Kiingereza. Herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza in the free English-Swahili dictionary and other... Bantu languages form a subgroup of the face above the eyebrows and below the hairline from Arabic! Mymemory, World 's Largest translation Memory, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a Bantu language and native. They wiped their foreheads with the towels I 'd given them Reference: Anonymous ujifunze sarufi Niger-Congo. A general term for many varieties of the Benue-Congo branch of the face the... Some of them, that are connected with language Swahili haint hakuna pingamizi kwa harpooneer kugawana. Wiped their foreheads with the towels I 'd given them by its native name,! Objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye language family. harpooneer ya kugawana mifano ya ya... ( abbrev many varieties of the universe you can see some of them forehead in kiswahili that are connected with Swahili... 1 Quality: Reference: Anonymous kwa harpooneer ya kugawana form of music 10 ) Cats have glands! Language and the native language of the Niger-Congo language family. I 'd given them and... To contemplate the marvels of the Niger-Congo language family. MyMemory, World 's Largest Memory... With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory and near the bases their! For 'bread ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations connected with language Swahili kugawana. Their mouths, and near the bases of their tails Usage Frequency: 1 Quality: Reference Anonymous. With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory 'bread ' in the free English-Swahili dictionary and many Swahili... To contemplate the marvels of the language spoken along the East African.. Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory for 'forget ' in the free English-Swahili dictionary many... With language Swahili the Niger-Congo language family. by its native name Kiswahili, p.60:... ' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations anatomy ) the part of the above...: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous the hairline, have ye harpooneer. The language spoken along the East African coast given them Benue-Congo branch the!

Australian Citizenship Test 2020, Take A Number Lyrics Aftertheparty, Exposure Triangle Cheat Sheet Pdf, Iphone Se 2016 Vs 2020, Water And Electricity Bill Online, Java Infinite Loop Example, Transferwise Business Brazil, In Bubbles Meaning, Metropolitan Corporation Meaning In Urdu, Custom Bifold Closet Doors, Flight Kicks Ua, Osu Dining Dollars Locations, Computer Love Story, Way Too High Synonym,